Umów wizytęprzez Internet!


Wybierz dogodny termin w poniższym kalendarzu i potwierdź rezerwację.

Wczytywanie kalendarza...

Powrót do kalendarza
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
Rezerwacja wizyty Kraków
01 stycznia 0000 godzina 00:00
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr Karolina Kozela-Paszek
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr Magdalena Węgrzyn
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr inż. Anna Skowrońska (Furgał)
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr inż. Ewelina Chrząścik
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr inż. Kinga Pieleszko
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: mgr Olga Sułkowska (Habrat)
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: Katarzyna Ciszek
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: Alina Dawidczyk
Kraków, ul. Grzegórzecka 73A
Dietetyk: Dominika Świerk
Tutaj wpisz kod który otrzymałeś wiadomością sms.
Wysyłanie

Wysyłanie danych

Zapraszam serdecznie na bezpłatne
konsultacje w moim gabinecie.

W ramach wspólnego spotkania:

  • dokonamy szczegółowej oceny masy i składu ciała
  • przeanalizujemy Twoje potrzeby i wydatki energetyczne
  • ustalimy optymalny zakres badań laboratoryjnych

Proszę o telefon aby umówić konkretną godzinę spotkania.

tel. 609 476 846

tel. 696 372 702

tel. 695999892

tel. 537396003

tel. 536 333 202

tel. 537 226 018

tel. 733 369 043

tel. 730 066 999

tel. 531 167 079

mgr Karolina Kozela-Paszek
mgr Karolina Kozela-Paszek
mgr Magdalena Węgrzyn
mgr Magdalena Węgrzyn
mgr inż. Anna Skowrońska (Furgał)
mgr inż. Anna Skowrońska (Furgał)
mgr inż. Ewelina Chrząścik
mgr inż. Ewelina Chrząścik
mgr inż. Kinga Pieleszko
mgr inż. Kinga Pieleszko
mgr Olga Sułkowska (Habrat)
mgr Olga Sułkowska (Habrat)
 Katarzyna Ciszek
Katarzyna Ciszek
 Alina Dawidczyk
Alina Dawidczyk
 Dominika Świerk
Dominika Świerk
Ukryj kalendarz

Stres w pracy

Wraz z wprowadzaniem nowych technologii, materiałów i procesów, środowiska pracy ulegają istotnym zmianom. Modyfikacje sposobów planowania, organizacji oraz zarządzania pracą mogą powodować rozliczne zagrożenia wzmagające stres oraz poważnie pogarszające zdrowie psychiczne i fizyczne.
Nowy raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wskazuje, iż główne zagrożenia są związane z: * formami umów o pracę; * niepewnością zatrudnienia; * intensyfikacją pracy; * dużym obciążeniem emocjonalnym; * przemocą w pracy; * zaburzoną równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Jukka Takala, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), mówi: – Życie zawodowe w Europie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Niepewność zatrudnienia, praca na kilku etatach i duża jej intensywność mogą powodować stres związany ze zmęczeniem oraz zagrażać zdrowiu pracowników. Stałe monitorowanie i poprawa psychospołecznych warunków pracy są konieczne, by tworzyć miejsca bardziej przyjazne ludziom oraz utrzymać dobry stan ich zdrowia. Walka ze stresem związanym z zatrudnieniem jest jednym z największych europejskich wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Istnieje prawdopodobieństwo, że wzrośnie liczba osób cierpiących z powodu schorzeń związanych ze stresem, które pojawiają się lub nasilają przy pracy zawodowej. Stresu doświadcza 22% pracowników w UE (dane z 2005 roku). Z badań wynika, że 50–60% wszystkich zwolnień ma z nim związek. W 2002 roku kosztowały one UE około 20 mld EURO. Podstawowe czynniki, stresujące pracowników i zagrażające ich zdrowiu to:

* brak stałej pracy. Okresowe lub dorywcze zatrudnienie na ogół oznacza niskie dochody i niewielką możliwość szkoleń czy awansu zawodowego. Osoby te często wykonują najbardziej niebezpieczne zajęcia, pracują w gorszych warunkach i odbywają mniej szkoleń BHP. Może to wywoływać poczucie niepewności, które znacznie zwiększa stres związany z pracą;

* intensyfikacja pracy. Napięte terminy i wysokie tempo sprawiają, że wielu pracowników w UE boryka się z dużą presją i obciążeniem pracą. Poziom stresu podnoszą też: redukcja etatów, wzrastająca ilość informacji wymagających przetworzenia (skutek nowych technologii) oraz większe wymagania wobec mniejszej liczby pracowników;

* przemoc i tyranizowanie. Chociaż dotyczą one wszystkich miejsc zatrudnienia, występują szczególnie często w sektorach ochrony zdrowia i usług. Ich konsekwencją mogą być: obniżenie samooceny, niepokój, depresja, a nawet samobójstwo;

* zaburzona równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. Duże obciążenie pracą i nieelastyczne jej godziny utrudniają osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które nadal często „pracują na dwie zmiany” — najpierw zawodowo, a później w domu. Może to prowadzić do stresu oraz innych negatywnych skutków dla zdrowia. Ponad 40% pracowników z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy pracują w nadgodzinach, podaje, iż nie osiąga zadowalającej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Sytuacja ta zakłóca funkcjonowanie ich rodzin.

autor: Dobry Dietetyk (MN)

Przeczytaj inne porady z tej kategorii

Na zdrowie?

Czerw 25, 2014 Inne

Zbyt częste sięganie po alkohol, prowadzi do uzależnienia oraz poważnych problemów zdrowotnych. Spożywanie napojów wyskokowych w nadmiarze, wpływa toksycznie na wątrobę, trzustkę oraz koreluje ze ...

czytaj więcej

Ból menstruacyjny

Czerw 25, 2014 Inne

Bólu nie możemy wyeliminować z naszego życia. Zespół bolesnego miesiączkowania dotyka 50–80% kobiet w wieku reprodukcyjnym.

czytaj więcej
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ